Prerušenie ditsribúcie el. energie 10.5.2022 Železničná II