Podrobnejšie informácie - prerušenie distribúcie el. energie 6.6.2018