Preskúšanie sirény 2 minútovým stálym tónom na celom území SR prebehne v piatok  9.12.2022 o 12:00 hod.

Preskúšanie sirén bude prebiehať v pravidelných intervaloch podľa termínov organizačného a technického zabezpečenia preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2023.