Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami pri sčítaní obyvateľov 2021