V nedeľu 19.apríla 2015 od 9,00 h do 12,00 h budú v obci vykonané preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných domoch.