Milí rodičia,

prihlasovanie do Denného obecného tábora Sobík sa začne v utorok 3. apríla 2018 na Obecnom úrade v Soblahove. Prihláška sa bude považovať za záväznú až po zaplatení poplatku za tábor a prijatí prihlášky na OcÚ.

Termín tábora:  9. – 13. júl 2018

Podmienky, ktoré musí dieťa spĺňať:

  • vek 6 až 11 rokov
  • trvalý pobyt v obci Soblahov
  • skončený 1. ročník základnej školy
  • záujem o účasť v tábore a týždeň strávený v kolektíve

Cena: 45 EUR

Prihláška_tábor_Sobík 2018