Súkromná základná umelecká škola v Trenčíne, elokované pracovisko ZŠ Soblahov pozýva deti na prijímacie skúšky a zápis do výtvarného a literárno-dramatického odboru v piatok 04.09.2020 od 14:00-17:00 hod. v ZŠ Soblahove.

Príjimacie skúšky ZUŠ – dramatický a výtvarný