Súkromná základná umelecká škola Trenčín, pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2022/ 2023 na talentové PRIJÍMACIE  SKÚŠKY vo výtvarnom,  literárno-dramatickom  a hudobnom odbore ( gitara )

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

  • Základná škola s materskou školou Soblahov

VÝTVARNÝ  ODBOR   vyuč. Mgr. J. Erteľová

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ  ODBOR   vyuč. Mgr.M.Gallová

                                                                                    M.Janišová, DiS.art

Hra na gitaru – vyuč. Mgr. A. Petrovič

Kedy: 2.5.2022 od 14,00 do 17,00 hod.

TANEČNÝ  ODBOR vyučujeme na pracoviskách v Trenčíne.

Informácie Vám v prípade záujmu poskytneme počas prijímacích skúšok,  alebo  ich nájdete na našej web- stránke: www.szus-tn.sk.

Prijímacie skúšky