K Programu rozvoja obce Soblahov na roky 2015 – 2023 môžete uplatniť svoje pripomienky do 15.júla 2015, soblahov@soblahov.sk. PR Soblahov 2015_2023