Tento program predstavuje manažment a plánovanie činností obce Soblahov v komplexnej podobe – starosta obce, činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami.
Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Soblahov, plánujúca trvalo udržateľný rozvoj a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.