Projekty

Home/Projekty
Projekty2017-12-10T13:02:38+02:00

Projekty

1510, 2015

Modernizácia verejného osvetlenia v Soblahove

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prijímateľ: Obec Soblahov Realizácia projektu: 09/2015 - 12/2015 Opis projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a s tým spojená optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zníženie nepriaznivých svetelných emisií [...]