Zámerom Obecného úradu Soblahov bola rekonštrukcia jednej z charakteristických studní v intraviláne obce, nachádzajúcej sa na zlome terénu. Predlohou pre rekonštrukciu bola fotografie jednej zo studní, nachádzajúca sa vo fotoarchíve obce. Nakoľko sa ale rekonštruovaná studňa nenachádza na rovine, bolo nutné čiastočne modifikovať tvar jej zrubovej nadstavby na osemhran. Zakončenie kamenného obmurovania studne si vyžiadalo relatívne veľký pôdorys zastrešenia, ktorý je čiastočne kompenzovaný použitím pôlenej guľatiny.