Vážení Ďuďákovci,

pri hľadaní svojich vlastných koreňov som narazil na také množstvo informácií, že som sa nakoniec rozhodol  spracovať ich a pokúsiť sa zrekonštruovať celý rodostrom priezviska Ďuďák v Soblahove.
Zo zozbieraných údajov, dokumentov a často len kusých informácií som sa pokúsil zrekapitulovať rodinné väzby Ďuďákovcov. Predkladám vám takto spracované údaje. Upozorňujem však, že nemusia byť celkom presné. Tak ako mnohé zdroje nie sú úplne spoľahlivé, matriky sa v minulých storočiach neviedli tak dôsledne ako dnes a prepojenia medzi jednotlivými rodinami neboli presne popísané, tak aj môj pokus o ich rekonštrukciu nemusel byť celkom presný.
To je aj jeden z dôvodov, prečo vám túto schému ponúkam na pripomienkovanie. Mnohí z vás máte možno k dispozícii údaje, rodinné záznamy a dokumenty, ku ktorým som sa ja nedostal. Bol by som rád, aby ste sa so mnou o tieto vaše informácie podelili, aby som celú štruktúru mohol spresniť, doplniť, prípadne rozšíriť.
Sústredil som sa na obdobie pred rokom 1945. Preto nové záznamy po tomto roku nie sú úplné. Celkom úmyselne som po nich nepátral v matrikách, lebo týmito relatívne aktuálnymi údajmi každá rodina disponuje. Tu by som vás všetkých chcel poprosiť, aby ste mi ich poskytli. Bol by som rád, keby celý rodostrom bol dotiahnutý minimálne po rok 2000 a veľmi mi pomôže, ak mi tieto informácie poskytnete.

Čo v schéme nájdete?

Schéma zobrazuje všetkých ľudí, ktorí mali pri narodení priezvisko Ďuďák/Ďuďáková a podarilo sa mi o nich nájsť nejaký záznam. U každého je uvedené jeho meno a priezvisko (v zátvorkách je uvedené, ako je meno a priezvisko zaznamenané v dobových dokumentoch). Ďalej je pri každom mene uvedený dátum narodenia (najmä pri starších záznamoch to môže byť dátum krstu a nie narodenia), u zomrelých dátum úmrtia. Muži sú  označený modro, ženy červeno. U ženatých/vydatých je uvedený ich manžel/manželka a v ružovom okienku dátum sobáša. Ako vidíte, niektorí boli ženatý/vydaté aj niekoľko krát.
U rodín mužov s priezviskom Ďuďák sú ďalej sledovaní ich potomkovia. U žien, ktoré sobášom zmenili priezvisko a teda aj ich deti sa už nevolali Ďuďák/Ďuďáková, už ich potomstvo nie je uvedené. Celý rodostrom je teda vytvorený po mužskej línii – „po meči“.

Základné informácie

Najstaršie dohľadané informácie pochádzajú zo začiatku 18. storočia (prvé narodenia a úmrtia). Keďže v starších záznamoch nie je zaznamenané žiadne podobné priezvisko, je možné, že naši predkovia sa do Soblahova prisťahovali niekedy v tomto období. V roku 1663 bol Soblahov spustošený Turkami a v roku 1708 sa pustošenie zopakovalo počas veľkej bitky pri Trenčíne (Rákociho povstanie). Obe tieto udalosti pravdepodobne vytvorili priestor pre prisťahovanie nových osadníkov.

Podľa rekonštrukcie celej štruktúry to vyzerá tak, že v Soblahove žijú dve základné vetvy. Jedna pochádza od Jána Ďuďáka, ktorý sa narodil okolo roku 1725. Doložený je len záznam o jeho svadbe v Soblahove v roku 1745. Nie je teda doložené, či sa aj v Soblahove narodil alebo sa prisťahoval.  Druhá vetva pochádza od Ondreja Ďuďáka, kde je situácia rovnaká. Doložený je len záznam o jeho svadbe v Soblahove v roku 1740 a z tohto záznamu vyplýva rok narodenia niekedy okolo roku 1722.

Staršími Ďuďákmi v Soblahove boli Juraj a Ondrej. O Jurajovi vieme, že zomrel v roku 1743 v Soblahove a dá sa vyvodiť približný dátum narodenia okolo roku 1793. Ondrej zomrel v Soblahove v roku 1740 a predpokladaný dátum narodenia je okolo 1680. V oboch prípadoch sa mi podarilo vystopovať len krátke rodinné vetvy, ktoré ale skončili bez mužských potomkov. Nie je ale vylúčené, že Juraj a Ondrej sú predkami vyššie spomenutých Jána a Ondreja, len o tom nemám k dispozícii žiaden záznam.

Vážení Ďuďákovci,

rád by som Vás týmto poprosil o pomoc s dokončením celej schémy. Ak máte akékoľvek informácie, ktoré ju môžu doplniť, opraviť prípadné chyby či nepresnosti, prosím pošlite mi ich. Pošlite mi prosím aj údaje o vašich rodinách po roku 1945.
Veľmi vďačný budem aj za zaujímavosti o konkrétnych ľuďoch, prípadne za fotografie už nežijúcich, identifikáciu starých domov v ktorých jednotlivé rodiny žili, prípadne informácie o tých, ktorí sa odsťahovali.

Všetky informácie mi môžete zaslať na mail:
dudak@intechenergo.sk
alebo ma môžete kontaktovať na tel. čísle 0903/426 535

Záujemcom viem samozrejme celú schému poskytnúť v elektronickej forme. Tak ako ju vidíte je spracovaná v programe excel. Tí, ktorí sú zvyknutí pracovať s modernými zariadeniami, si môžu stiahnuť aplikáciu MobileFamilyTree od spoločnosti Synium Software GmbH, v ktorej mám tieto údaje spracované a sú zdielateľné.

Ivan Ďuďák
Železničná 31
900 31 Stupava


 

Príloha: Rodostrom-Dudak.xlsx