Podrobnejšie informácie nájdete tu: Vyhlášky RÚVZ účinné od 1. marca 2021