Vážení spoluobčania,

od 15.februára sa začalo v rámci SODB 2021 elektronické sčítanie obyvateľov.

Monitoring stavu a prírastkov ukazuje, že k dnešnému dňu máme sčítaných v Soblahove 87 % obyvateľov.

Online sčítanie končí 31.marca 2021, za tento čas by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti.

Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte seba a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí majú problémy s elektronickým sčítaním  prostredníctvom webovej stránky www.scitanie.sk. Ďakujeme Vám !

Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 (presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie), by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov,  osamelých seniorov).