Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má  v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

         Vážení spoluobčania, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným predovšetkým seniorom alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca.

                                                          Vopred Vám ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—————————————————————————————————————–

V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa termín asistovaného sčítania posúva, aby bolo chránené zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Podrobnejšie informácie oznámime dodatočne.

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdete aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a Vašu ochotu !