Vážení spoluobčania,

v období od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste, ktoré je vytvorené na Obecnom úrade v Soblahove alebo požiadajte o mobilného asistenta  na Obecnom úrade v Soblahove na tel. čísle 65287 05, 0908 793 658.

Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov  a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku.

Viac informácií získate na Obecnom úrade v Soblahove alebo na www.scitanie.sk.

 

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Na základe Rozhodnutia   predseda Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí a dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania začína asistované sčítanie v obciach všetkých okresov SR nachádzajúcich sa v I., II., III. stupni COVID automatu, kde patrí aj okres TRENČÍN  od 3. mája 2021, bude trvať do 13.júna.2021, t.j. 6 týždňov.

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva/obec. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta. Obec Soblahov zriadila kontaktné miesto na Obecnom úrade v Soblahove, na adrese Soblahov 470. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú:

Pondelok, utorok:  13.00 – 15.00 h

Streda:                     13:00 – 16:00 h

Štvrtok, piatok:      10:00 – 12:00 h

Realizácia asistovaného sčítania

  1. Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Funkciu stacionárneho asistenta v obci Soblahov vykonáva: Zuzana Hrnčárová Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest je zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.

 

  1. Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na Obecný úrad v Soblahove, číslo telefónu 6528 705, 0908 793 658 alebo na call centrum, číslo call centra 02/20924919. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma. Funkciu mobilného asistenta v obci Soblahov vykonáva: Ing. Silvia Vondrová a Mgr. Ľubomíra Kopková.

 

Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID-19.

Asistenti sčítania ale aj občania, ktorí využijú túto službu asistovaného sčítania sú povinní dodržiavať všetky platné legislatívne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Všetky potrebné informácie nájdete na  stránke www.scitanie.sk.