Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude

  • 4.9. 2017 (pondelok) o 8:30 hodine, pred budovou školy
  • predpokladané ukončenie o 10:00 hodine

Informácie:

  • školská jedáleň začína vydávať obedy od 5.9. 2017 (utorok)
  • školský klub detí začína pracovať od 5.9. 2017 (utorok)
  • ranné oddelenie v čase od 6:30 – 8:00
  • poobedné oddelenie po skončení vyučovania do 17:00