Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa bude konať dňa 3. septembra 2018, v čase od 8:30 do 10:00 hod. pred budovou školy a následne v triedach.

Treba si priniesť prezuvky, písacie potreby, prváci aj školské tašky.

Riadne vyučovanie, školský klub a školská jedáleň začnú fungovať od 4.9. 2018.

Tešíme sa na Vás.