Soblahovská 35_ka, Detský výstup na Ostrý vrch 2018 - podrobnejšie informácie-plagát