Aktualizácia!

Milí občania a návštevníci obce,

v sobotu 18.02.2023 Vás srdečne pozývame na Soblahovské fašiangy 2023, ktorých vyvrcholením bude tradičné pochovávanie basy.

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia bude sprievod masiek a ostatných účastníkov od Obecného úradu. Stretnutie bude o 15:00 hod. vo dvore Obecného úradu. O 15:30 hod. sa sprievod presunie do sály Poľnohospodárskeho družstva, kde sú pre Vás pripravené zabíjačkové špeciality, šišky a kultúrny program a všetko ostatné, čo k fašiangom patrí.

Miesto konania: sála PD, od 16:00 hod.