1101, 2022

Čo nové v tom našom družstve?

Plný článok zo Soblahovských novín 4/2021 Družstvo - dedina, dedina - družstvo. Slovné spojenie, ktoré už desaťročia patrí k sebe. Aj náš Soblahov je úzko spätý s poľnohospodárskym družstvom. Už od roku 1955, keď bolo založené ako menšinové roľnícke družstvo. V 60. rokoch patrilo soblahovské JRD medzi najväčšie v Trenčianskom okrese. Je zaujímavé, že práve v týchto rokoch boli na čele predsedovia z našej obce. Najprv to bol Ján Šedivý, ktorého neskôr vystriedal Štefan Šedivý. Odvtedy všetko cezpoľní, Pavol Karas, Štefan Hrušovský, Jozef Klemens, [...]