Oznamujeme občanom, že spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí sa konajú v sobotu dňa 29.októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 v priestoroch OcÚ.

  • Osoba zapísaná v zozname voličov môže požiadať zo zdravotných dôvodov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej schránky v mieste svojho trvalého pobytu (osobne, telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby).
  • Osoba zapísaná v zozname voličov, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v mieste svojho trvalého pobytu telefonicky najneskôr do piatku 28. októbra 2022 do 12.00 h.
  • Telefonický kontakt pre nahlásenie:  0908 793 658 ,  032/652 8705

Vstup do volebnej miestnosti  pre voličov okrsku č.1- dolný koniec bude z hlavnej cesty cez  bránu a  dvor OcÚ.

Vstup do volebnej miestnosti pre voličov okrsku č.2 – horný koniec bude cez hlavný vchod OcÚ.