Oznam o správnom konaní č 74/2018 Soblahov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín: ( 6 ks cintorín + 3 ks park pri škole ) v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Detail: https://www.soblahov.sk/obyvatelia/spravne-konania-ochrana-prirody/