Stretnutie farností (okolité obce v katastri) a sv. omša pri príležitosti Povýšenia kríža na “Lúčkach”, ktoré pripravili: Farské úrady: Soblahov, Neporadza.
Dobrovoľný hasičský zbor Soblahov a Neporadza