Oboznámenie občanov a návštevníkov obce Soblahov
s vykonaním Súčinnostného taktického cvičenia Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, Okresného riaditeľstva HaZZ v Trenčíne,  Územnej organizácie DPO v Trenčíne, Slovenskej pátracej služby a zložiek integrovaného záchranného systému „TFS 2021“.

Vážení občania a návštevníci Soblahova,
v dňoch 17.až 18. septembra 2021 sa bude konať v katastri obce Soblahov súčinnostné cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému.

Znamená to, že už v piatok od rána sa bude po hlavnej ceste presúvať policajná, hasičská a záchranárska technika za použitia svetelných a zvukových
výstražných zariadení. Tieto presuny budú realizované i v nočných hodinách, nakoľko cvičenie bude ukončené až v sobotu ráno.

Prosíme Vás preto, o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní cez cestu a obozretnosť pri jazde na bicykloch, motocykloch a ostatných motorových vozidlách.

Treba brať v zreteľ právo prednostnej jazdy.

Zároveň žiadame obyvateľov a návštevníkov obce, aby si počas piatka a soboty parkovali vozidlá vo svojich dvoroch. Taktiež upozorňujeme návštevníkov prírody,  že v priestore Dolinka,
Dúbravky, Babie jarky a betónová cesta v smere do Kubrice budú situované cvičiace jednotky a preto bude i lesná cestička (bývalá lesná železnica) ponad Dolinku uzatvorená od piatka až do sobotňajšieho rána.
V súvislosti s konaním uvedeného výcviku bude nad našou obcou aj zvýšený pohyb leteckej techniky – helikoptér, ktorých nasadenie je súčasťou cvičenia.

Všetkým Vám ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.