Jarné upratovanie

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri vyčistení obce po zimnom období. Žiadame Vás, aby ste si pozametali posypový materiál po zimnej údržbe spred svojich rodinných domov i jeho okolia. Posypový materiál a ostatný odpad budú pravovníci obecného úradu priebežne odvážať. Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu, zvlášť ďakujeme spoluobčanom, ktorí pomáhajú pri [...]