Vážení rodičia,

od 22.2.2021,po jarných prázdninách, žiaci 1. Stupňa ZŠ Soblahov nastupujú do školy, na základe daných pravidiel:

 • otestovať sa musia obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v jednej domácnosti,
 • na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz (príp. iný preukaz totožnosti),
 • testovanie sa uskutoční v MOM ( priestory telocvične) ZŠ s MŠ Soblahov,

testovanie – v nedeľu 21.2.2021 od 13.00 do 18.00 hod.

odporúčaný čas testovania pre rodičov a zamestnancov ZŠ s MŠ Soblahov je:

13.00-14.30 hod.

 • testovanie bude prebiehať aj v Mníchovej Lehote 21.2.2021 od 9.00 do 12.00 hod.
 • v prípade zhoršených výsledkov testovania môže zriaďovateľ s vedením ZŠ s MŠ Soblahov a CMŠ Soblahov zvážiť zatvorenie školských zariadení od 22.2.2021 (po skončení testovania odporúčame sledovať stránku školy a stránku obce Soblahov)
 • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiou negatívneho testu, bude platné na 7 dní,
 • čestné vyhlásenie bude na webovej stránke ZŠ, prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania,
 • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič rozhodne, že sa nebude testovať, dieťa nemôže nastúpiť do ZŠ a zostáva v dištančnej forme,

Testovania sa nemusia zúčastniť:

 • rodičia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • rodič, ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • rodičia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Pri zodpovednom prístupe v súčasnej situácii ďakujeme rodičom, ktorí pri podozrení na ochorenie COVID-19, si dieťa /žiaka automaticky nechávajú doma v karanténe a informujú MŠ  a ZŠ.

Pre rodičov detí MŠ Soblahov a Cirkevnej materskej školy v Soblahove:

 • pre zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v trenčianskom regióne, odporúčame rodičom, pokiaľ majú možnosť na budúci týždeň od 22.2. 2021 si nechať dieťa doma, nech tak urobia.