Vážení spoluobčania,

oznamuje Vám, že  v nedeľu 14.2.2021 bude v našej obci prebiehať testovanie na Covid-19 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Soblahove. Uprednostnení budú rodičia žiakov a detí, ktoré navštevujú ZŠ, MŠ a CMŠ.

Odporúčame rodičom, aby využili čas na testovanie medzi 13:00 h a 14:30 h. 

Možnosť otestovať sa majú aj ostatní občania Soblahova.

Uprednostňovaní budú občania s trvalým pobytom v obci Soblahov.

Posledný odber sa uskutoční o 17:40.

Registrácia:

  • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško.
  • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
  • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca,
  • Telefónne číslo.

Odporúčania:

  • Odporúčame občanom sledovať aktuálnu situáciu pri MOM, ktoré je monitorované kamerovým systémom. Vyhnete sa tak dlhému čakaniu.
  • Aktuálnu situáciu pred MOM monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídle soblahov.sk na úvodnej strane, kde sa presmerujete na stránku YouTube.

Marian Hudec v.r., starosta obce