Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií.

V tejto súvislosti požiadal TSK o spoluprácu,  a to zmapovanie záujmu  občanov, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI o očkovanie a to buď:

  • vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre VKOC
  • v obci
  • o očkovanie v domácom prostredí.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica  a NsP Myjava.

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech

V prípade záujmu o vakcináciu, o vakcináciu imobilného, ležiaceho občana v domácom prostredí, prosíme túto požiadavku nahlásiť na Obecnom úrade v Soblahove do 4. júna 2021.