Informácia zo zasadnutia Krízového štábu v Soblahove v súvislosti s COVID-19 dňa 11.3.2020