Oznamujeme občanom, že dňa 31.05.2022  bolo ukončené ukladanie odpadu z orezu drevín (konáre) na hornom konci obce, pri bani.

Občania môžu ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (pokosenú trávu, lístie, piliny, rastlinné zvyšky, kôru, slamu, ovocné a zeleninové odpady, podstielku z domácich hospodárskych zvierat) do  obecnej kompostárne, ktorá sa nachádza na ulici k družstvu.

Kompostáreň je sprístupnená v pondelok ráno 7:00-8:30

Ďakujeme za pochopenie.