Záujem o umelecké vzdelávanie v SOBLAHOVe?

V piatok 4.6.2021 od 14:00 do 17:00 v ZŠ s MŠ Soblahov talentové prijímacie skúšky do SZUŠ Novomeského 11 do Literárno-dramatického a výtvarného odboru! Srdečne pozývame všetky deti vo veku od 5 rokov! 🎭🎨🎬