Vážení spoluobčania,
utorok 21.5.2019 od 10:00 h sa začne s likvidáciou odpadu z orezu drevín uloženého na pasienku pri cintoríne. Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov ulice Cintorínska a bytového domu č. 740, aby neparkovali svoje vozidlá na komunikácii  z dôvodu, že tadiaľ bude prechádzať nadrozmerné vozidlo na drtenie drevín.

Ďakujeme Vám za pochopenie.