Vzhľadom na opakujúci sa voľný pohyb psov po obci, upozorňujeme a dôrazne žiadame majiteľov psov, aby si zabezpečili svojich psov proti ich úniku.