Náhradná autobusová doprava (NAD) neobsluhuje železničnú zastávku  Soblahov. Výveska výluky Trenčín – Mníchova Lehota dňa 30.11. – 09.12.2015