Upozorňujeme občanov Soblahova, predovšetkým seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli  telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať im pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľstva. Bližšie informácie a odporúčania nájdete v prílohe.

Príloha č. 1