OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 8.7.2019 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
Podrobnejšie informácie