Dňa 14.07.2020 po 10:00 hod. bude spustená nová prečerpávajúca stanica pri obchode Potraviny Ivanič – od daného miesta smerom na horný koniec obce bude zvýšený tlak vody.