Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje vozidlá na komunikáciách z dôvodu bezpečnosti a vykonávania zimnej údržby v obci. Žiadame Vás parkujte vozidlá vo svojich dvoroch a na svojich pozemkoch. Ďakujeme za pochopenie.