Bratislava – 8. september 2020 – Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 7.9.2020 opatrenie č. OLP/7093/2020, ktorým zaviedol povinnosť pre všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 7,00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň za posledných 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená v Prílohe č. 1 Opatrenia č. OLP/6850/2020 zo dňa 28. augusta 2020, sú tieto osoby povinné sa po prílete preukázať príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica – bližšie informácie nájdete tu zmena_opatrenia_hranice_10_9