Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

1406, 2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove 23.6.2021, 17:30 h

14. júna 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 23.6.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove. Program zasadnutia

706, 2021

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Trenčianska Turná – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

7. júna 2021|Categories: Úradná tabuľa|

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a Koncepcia sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-o-trencianska-turna

Trenčianska Turná ZaD1 oznamenie o strategickom dokumente+8-9

Trenčianska Turná – ZaD1 – koncepcia+8-7

Úradný list

 

2705, 2021

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

27. mája 2021|Categories: Úradná tabuľa|

Dokument k pripomienkovaniu:  Rozsah hodnotenia

Úradný list