Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

1008, 2020

Koncert Harmonikovej akadémie v nedeľu 16. augusta 2020, 16:00 h, Obecný dom

10. augusta 2020|Categories: Kultúra a podujatia, Úradná tabuľa|

Pozývame Vás na koncert Harmonikovej akadémie, ktorého súčasťou bude prezentácia jej 2 CD, ktorý sa uskutoční 16.8.2020 o 16:00 h vo dvore Obecného domu. Hosť podujatia: Vlasta Mudríková.

308, 2020

Oznam o čerpaní dovolenky- stavebný úrad

3. augusta 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Stavebný inžinier Vladimír Kmeťo oznamuje občanom, že v dňoch od 03.08.2020 – do 14.08.2020 (nasledujúce dva týždne) bude stavebný úrad zavretý z dôvodu čerpania dovolenky.

18.08.2020 – utorok bude stavebný úrad opäť otvorený.

Ďakujeme.

1307, 2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4019 Dúbravka do národného zoznamu území európskeho významu

13. júla 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Prerokovanie sa uskutoční dňa 11. augusta 2020 o 9.00 h na Obecnom úrade Soblahov. Po schválení národného zoznamu vládou SR a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. SR tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy- predovšetkým biotopu európskeho významu Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae)(6210).

Verejná vyhláška_SKUEV Dúbravka

Príloha – mapa SKUEV Dúbravka

sken_mapa_podrobnejšie_SKUEV4019 Dúbravka

príloha – Zoznam parciel C – SKUEV Dúbravka

Príloha – Zoznam parciel E – SKUEV Dúbravka

607, 2020

Hromadné podujatia – nové podmienky/Covid-19

6. júla 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

607, 2020

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest/Covid-19

6. júla 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. 03_07_final_opatrenia_ruska

107, 2020

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

1. júla 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

PRVVaVK 2021-2027