Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

1801, 2022

Vestník vlády SR – 17. 1. 2022 – Aktuálne vyhlášky ÚVZ SR súvisiace s ochorením Covid-19

18. januára 2022|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Dávame na vedomie,  že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bolo  uverejnené:

6/2022 V. v. SR (PDF, 317 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

5/2022 V. v. SR (PDF, 297 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

4/2022 V. v. SR (PDF, 206 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

3/2022 V. v. SR (PDF, 233 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

2912, 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

29. decembra 2021|Categories: Úradná tabuľa|

vo veci: Podanie žaloby na súd – prerušenie stavebného konania, na stavbu: „Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, do vyriešenia predbežnej otázky. 1084_rozhodnutie §29 SP

2812, 2021

VZN škola pre rok 2022- určenie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

28. decembra 2021|Categories: Úradná tabuľa, VZN|

VZN škola pre rok 2022- určenie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: VZN škola 2021