Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

2004, 2021

OZNÁMENIE o pokračovaní územného konania “Dom seniorov Soblahov”

20. apríla 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

OZNÁMENIE o pokračovaní územného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.   Podrobnosti nájdete tu: Verejná vyhláška

2004, 2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.4.2021, 17:30 h

20. apríla 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.4.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.  Program zasadnutia

2004, 2021

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

20. apríla 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú verejnosti prístupné najmenej 21 dní.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-funkcneho-uzemia-krajskeho-mesta-trencin

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Úradný list

3103, 2021

Zatvorenie stavebného úradu od 31.03.2021 do odvolania

31. marca 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude zatvorený od 31.03.2021 do odvolania z dôvodu karantény.

2903, 2021

Obecný úrad bude dňa 30.03.2021 zatvorený.

29. marca 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Soblahove bude zajtra 30.03.2021 zatvorený z dôvodu prerušenia distribúcie dodávky elektrickej energie.

Ďakujeme za pochopenie.