Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

903, 2021

Územný plán obce Mníchova Lehota – Rozsah hodnotenia

9. marca 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Príloha: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Mníchova Lehota Rozsah hodnotenia ÚPN Mníchova Lehota

203, 2021

Zasadnutie OcZ 10.3.2021

2. marca 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční z dôvodu pandemických opatrení telekonferenčným hovorom dňa 10. marca 2021 o 17:30 h.  Program rokovania

2602, 2021

Informácia pre cudzích stravníkov

26. februára 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Informujeme cudzích stravníkov, že od 1.marca 2021 sa v školskej jedálni nebude variť.

Z uvedeného dôvodu nebude zabezpečený ani dovoz obedov.

Ďakujeme za pochopenie !

2602, 2021

Od 1.3.2021 je prerušená prevádzka v MŠ, žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať dištančne

26. februára 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje:

Vzhľadom  na epidemiologickú situáciu a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne zo dňa 25.2.2021, ktorá zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín prezenčnou výučbou prevádzkovať školské zariadenia, oznamujeme zákonným zástupcom detí, že v materskej  škole bude prerušená prevádzka od 1.03.2021 do odvolania.

Vzhľadom  na epidemiologickú situáciu a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne zo dňa 25.2.2021, ktorá zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín prezenčnou výučbou prevádzkovať školské zariadenia, oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1.stupňa, že žiaci sa  budú vzdelávať dištančne od 1.03.2021 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie !

Mgr. Natália Škorcová, riaditeľka školy