Obec Soblahov v zmysle zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (podľa prílohy č. 2 k zákonu) zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je vypočítaná podľa vzorca: m/mKO x 100 = ÚVKO.
Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu (mKO) v našej obci je 742,855 ton, z toho tvoria 214,535 ton zložky vytriedeného odpadu (m). Úroveň vytriedenia je 28,88 %.

Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Soblahov slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2019.