Textová časť

Grafická časť

  • ÚPN SOBLAHOV Č schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (pdf, 11.2MB)
  • ÚPN SOBLAHOV Č výkres regulácie (pdf, 10.3MB)

Zmeny a doplnky 1/2014 ÚPN obce Soblahov Záväzná časť – VZN č. 2/2014

Ďalšie dokumenty:

Oznámenie pre verejnosť – Oznámenie o Zmenách a doplnku č. 1 k ÚPN obce Soblahov

Textová časť

Grafická časť