Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 17.2.2016 o 17,30 hod. na Obecnom úrade Soblahov.

Príloha: uznesenie 1-2016