8,00 h na hornom konci obce (otoč)

8,30 h stred obce

9,15 h pri dolnom obchode

Je potrebné priniesť očkovací preukaz psa. Poplatok je 5 €.