Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Trenčíne vyhlasuje dňom 18.6.2021 od 12:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

Varovanie pred požiarmi 2021