Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Trubárka

Podrobnosti VV