OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.:

„Novostavba rodinného domu č.1, č.2, č.3., č.4 a č.5“ ( Palmovská – Soblahov), na pozemkoch na parc.č. 4697/291, 4697/123, 4697/10, 4697/40, 4697/290, 4697/123, 4697/290, 4697/192, 4697/44, 4697/288, k.ú. Soblahov.  Verejná vyhláška _Capitis_oznam o doplnení podania